Category: Forex reviews

Kursy walut online

Kursy walut online Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na ró?nice kursowe (CFD), ze wzgl?du na wykorzystanie mechanizmu d?wigni finansowej wi??? si? z mo?liwo?ci? poniesienia strat przekraczaj?cych war ...

Kursy walut

Kursy walut Koronawirus: 70 mld z? na miejsca pracy, 73-74 mld z? na rolowanie sp?at kredytów Dlatego dla spekulantów zmienno?? (volatility) to bardzo wa?ny czynnik stanowi?cy o atrakcyjno?ci danego rynku, a rynek Fo ...

Leverage and Margin

Leverage and Margin Commodity Futures Trading Commission (CFTC) involving fraudulent misrepresentation by FXCM to its customers and to regulators. FXCM withdrew its CFTC registration and agreed not to re-register in t ...