Monthly Archives: December 2019

Kursy walut online

Kursy walut online Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na ró?nice kursowe (CFD), ze wzgl?du na wykorzystanie mechanizmu d?wigni finansowej wi??? si? z mo?liwo?ci? poniesienia strat przekraczaj?cych war ...